MN Actualitat

L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat a MN Consultors l'elaboració de l'estratègia de restauració hidrogeomorfológica dels rius de les conques internes de Catalunya

Els treballs es troben estructurats en diverses etapes. En una primera fase es desenvoluparan estudis orientats a analitzar en clau regional les problemàtiques relacionades amb la connectivitat fluvial, l'estat de conservació de les riberes i els aspectes morfològics i morfodinàmics dels rius catalans. Aquestes anàlisis donaran lloc a la priorització espacial i temporal de les mesures de restauració. Seguidament es duran a terme estudis més específics per caracteritzar els trams que requereixen a curt termini de mesures més urgents, les quals seran concretades i prescrites a nivell pre-projectual. Tot plegat donarà lloc a una estratègia de restauració en la qual es programaran les accions a implementar en els propers anys a cada conca en el marc del 'Programa de Mesures' del 'Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021)'.

La durada dels treballs és d'un any i mig per la qual cosa l'estratègia estarà finalitzada per a mitjans del 2019

Agentes implicados
Agència Catalana de l'Aigua
Data
Gener 2018
Imatges

Altres notícies d'MN Actualitat