MN News & Updates

El programa de divulgació científica de TV3, “QuèQuiCom”, repassa alguns dels projectes de MN Consultors en la Serra de Montsant

El popular i guardonat programa de divulgació científica “QUEQUICOM”, produït per la principal televisió pública de Catalunya (TV3), dedica un capítol al Montsant, interpretant els principals valors de la serra a través de projectes impulsats per MN Consultors.

El programa és desenvolupa sobre l’eix de dos iniciatives científiques de MN.

Per un part, l’estudi de la “tranquil·litat ambiental” a escala territorial, a partir del desenvolupament conceptual i matemàtic de fórmules per crear un mapa de la serra que sintetitza espacialment aquest concepte. Es tracta d’un metodologia desenvolupada per MN i que va ser aplicada de manera experimental en els parcs naturals de Montsant, a Tarragona, i del Garraf, a la província de Barcelona. Aquests estudis van permetre madurar i millorar l’esmentada metodologia, cosa que, al seu torn, ha permès aplicar-la per primera vegada a escala regional a tot el territori català, treballs que actualment desenvolupa MN per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

En segon lloc, el programa repassa la descoberta i l’interès de la somereta de Montsant, coneguda científicament com Lluciapomaresius panteli, un insecte endèmic d’aquestes muntanyes. La seva fràgil existència depèn de la preservació d’alguns paisatges culminals de la serra de Montsant, motiu pel qual MN Consultors realitza actualment diversos estudis per avançar en el coneixement de la seva biologia i establir les bases de la seva conservació. Aquests estudis han estat impulsats pel Parc Natural de Montsant, responsable de la gestió de l’espècie, en el marc d’un acord de col·laboració.

Date
December 2015
Videos Images

Other MN News & Updates