MN News & Updates

MN desenvolupa un projecte pel Parc natural de Montsant de conservació de la fauna del riu Montsant.

    Elige noticia:
  1. registro

MN realitza una assistència tècnica al Parc natural de Montsant, dirigida a la conservació de la biodiversitat dels ecosistemes fluvials, amb un projecte que pretén incrementar la informació sobre les espècies d’interès i amb la detecció i control de les espècies invasores al riu Montsant.

 

Aquests treballs realitzat a l’empara de la RESOLUCIÓ TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies pretén incrementar el coneixement sobre la distribució de les poblacions d’algunes espècies considerades d’interès i vinculades als hàbitats fluvials del riu Montsant. Entre les espècies estudiades de les que s’avaluarà la situació de les seves poblacions, trobem la rata d’aigua, el cranc ibèric, la llúdriga o la tortuga de rierol.

Per altra banda el projecte també pretén actuar sobre les espècies invasores, monitoritzant la dimensió de les invasions d’algunes espècies com les tortugues de Florida o el cranc roig o Americà, per permetre implementar treballs de gestió.

Finalment es pretén abordar el control i la eradicació del visó americà dins la conca del riu Montsant. Aquesta conca fluvial pot impedir el contacte de les poblacions de l’espècie al centre de Catalunya amb el riu Ebre.

El projecte respon a un criteri d’oportunitat en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a l’any 2020 i a l’operació 04.04.01 referida a actuacions en espècies, hàbitats i paisatges i el qual està cofinançat per la Unió Europea a través de FEDAR (43%) i el Departament de Territori i Sostenibilitat (57%).

Date
October 2020
Images

Other MN News & Updates