MN News & Updates

MN finalitza el seu assessorament al projecte europeu LIFE Bonelli presentant una ponència al seu seminari final

    Elige noticia:
  1. registro

 

Pamplona, 18 de setembre de 2017

 

Finalitza el projecte LIFE Bonelli després de cinc anys de treball per la recuperació de les poblacions d'àguila cuabarrada o de Bonelli de la Península Ibèrica.

El projecte ha permès la recuperació de diverses parelles de l'espècie en zones on havia desaparegut com Mallorca o Navarra, a més d'incrementar la població reproductora en altres com Madrid o Castilla-La Mancha. També ha permès avançar en el coneixement de diversos aspectes relacionats amb la conservació i ecologia de l'espècie, com el maneig de polls, la gestió de l'hàbitat i la detecció i ús de zones de dispersió juvenil.

Del 20 al 22 de setembre es celebrarà a Sangüesa (Navarra) el seminari final del projecte, on s'exposaran tots els treballs realitzats i es presentaran els resultats definitius obtinguts, a més de reunir a experts de diverses regions d'Europa per debatre sobre la conservació de l'espècie. MN Consultors presentarà la comunicació "Els factors biòtics com a limitants per a la fixació de nous territoris d'àguila de Bonelli (Aquila fasciata) a la Península Ibèrica". La comunicació analitza els principals factors relacionats amb els hàbitats com a limitants per a la formació de nous territoris (usos del sòl, abundància d'espècies presa i espècies competidores). Entre aquestes s'aporten dades sobre el paper de l'àguila daurada en la demografia de les poblacions de cuabarrada i sobre les interaccions entre ambdues espècies.

LIFE Bonelli és un projecte subvencionat per la Unió Europea i figuren com a socis la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid i la Diputación Foral de Álava, Gestión Ambiental de Navarra (Gobierno de Navarra), GREFA, el COFIB (Govern de les Illes Balears) i l’ONG francesa Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO/BirdLife Francia).

MN ha desenvolupat l'acció C5 a la comunitat Foral de Navarra durant les últimes tres temporades, a més d'assessorar als responsables del projecte en aspectes diversos sobre gestió de l'hàbitat, especialment sobre espècies presa i competència amb altres espècies.

Date
September 2017
Images

Other MN News & Updates