Avís Legal

Les presents Condicions Generals regulen l’ús i accés al servei d’internet que MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL, amb domicili social a la Rambla Nova 21 entresòl 1a, codi postal 43003 de la ciutat de Tarragona (Espanya), proveïda del CIF número B-43702786, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tom 1814, foli 191, full número T-25399, inscripció 1a. Aquestes condicions de regulació fan referència al lloc web de MN Consultors que es posa a disposició dels Usuaris a través de la direcció electrònica www.mnconsultors.com

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’Usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís. En cas que alguns dels serveis continguts i/o eines ofertes a través d’aquest “Portal” requereixin de l’aplicació de condicions particulars, aquestes poden ser requerides per l’Usuari i es posaran a disposició d’aquest.

D’altra banda, MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquest lloc web com les pròpies condicions d’utilització poden ser modificats sense notificació prèvia.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent accés, creació, edició, modificació i supressió) del lloc web de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL, inclosos els continguts i serveis que a través d’aquest es posen a disposició de l’usuari. Qualsevol persona que accedeix al present lloc web es considera “Usuari” i accepta sotmetre’s de forma expressa, automàtica i voluntària a les Condicions General vigents en cada moment que hi accedeixi, així com també a les condicions particulars que li siguin aplicables.

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’estructura i disseny del lloc web, d’actualitzar o eliminar serveis o continguts, així com de canviar-ne les condicions d’accés i/o ús.

Ús

L’Usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web es realitza en qualsevol cas sota la seva única responsabilitat. Quedant prohibit l’ús del lloc web amb fins il·lícits o lesius per a MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL o per a qualsevol tercer. En la utilització del lloc web l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos o els drets de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL i/o de tercers, que pogués alterar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que pogués impedir-ne de qualsevol forma l'ús normal.

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL adopta les mesures de seguretat raonadament adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no pot garantir la inexistència de virus o d’altres elements capaços de produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari o en els documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda en el lloc web (imatges, figures, textos, dissenys gràfics, codis font, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que hi aparegui) són propietat de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL llevat que s’indiqui el contrari; en aquest darrer cas l’empresa n’ostenta els drets i les autoritzacions d’ús preceptives.

Els drets de propietat del present lloc web i de qualsevol dels seus continguts i elements, en particular els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyeran amb caràcter exclusiu, a qualsevol lloc i en tot moment, durant la vigència legalment prevista respecte a tals drets, a MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL, incloent qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol del seus continguts, elements i altres materials creats, editats i/o modificats per l’Usuari. L’Usuari no podrà utilitzar les marques registrades, els  noms comercials, els dissenys, l’expertesa així com qualsevol altre signe distintiu de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL sense previ i exprés consentiment per part de l’empresa. L’Usuari tampoc no podrà transmetre a tercers no autoritzats el noms d’Usuari i les claus d’accés.

L’Usuari no podrà modificar o reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, la informació i materials continguts en aquest lloc web sense consentiment previ i exprés de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL. Amb caràcter enunciatiu però no limitant: 1) L’Usuari no està autoritzat a suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL, ni qualsevol dels mecanismes de protecció. 2) L’Usuari no està autoritzat a eliminar, descompilar o alterar les bases de dades en les que s’emmagatzema la informació del lloc web, la qual està protegida pels drets d’autor. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest Web, la seva revenda, així com el dany als drets de propietat intel·lectual o industrial de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Les marques (símbols distintius i logotips) que apareixen en aquest lloc web són de titularitat exclusiva de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL i estan degudament registrades o en procés de registre.

Exclusió de garanties i responsabilitats

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu web. En particular, MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços o vincles que conté aquest lloc web i que poden conduir l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no respon dels continguts ni de l’estat de d’aquests llocs i pàgines web. El seu accés a través d’aquest lloc web tampoc no implica que MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL recomani o aprovi tots els seus continguts.

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no es fa responsable de les eventuals deficiències del seu servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l´ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar d’aquest accés o ús de la informació. MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat ni dels possibles danys que es poguessin causar al sistema informàtic de l’Usuari, als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Enllaços i llocs enllaçats

L’Usuari que pretengui establir un enllaç o un dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL, haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL i el propietari del lloc o de la pàgina web on s'ha instal·lat, ni l’acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis per part de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL. En tot cas, MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en tot moment qualsevol enllaç al seu lloc web, especialment en aquells supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web on hi ha l’enllaç.

El lloc web de MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL posa a disposició de l’Usuari enllaços o dispositius tècnics d’enllaç (ex. hipertext o botons) que permeten l’accés a llocs o portals d’Internet que pertanyen o són gestionats per terceres (llocs enllaçats). MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL no ofereix ni comercialitza directament o per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els seus continguts, serveis o material de qualsevol naturalesa. L’Usuari assumeix de forma exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través de llocs web de tercers.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ SL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona per a les qüestions que poguessin suscitar-se o les accions que poguessin exercitar-se derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus continguts o relacionades amb la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de les condicions que aquí s’estableix.

Si desitja obtenir més informació sobre les condicions l’ús d’aquest lloc web pot sol·licitar-la a: legal@mnconsultors.com