MN Actualitat

Aportació de MN a les III Jornades d'Enginyeria de l'Aigua: La protecció contra els riscos hídrics

    Elige noticia:
  1. registro

MN Consultors, juntament amb SENER Enginyeria i Sistemes i l'Agència Catalana de l'Aigua, presentarà a València els dies 23 i 24 d'octubre, en el marc de les III Jornades d'Enginyeria de l'Aigua, alguns dels resultats obtinguts en la reducció del risc de inundacions mitjançant mesures de restauració fluvial i la modelització dels seus efectes hidrodinàmics a escala de conca.

Data
Maig 2013
Imatges

Altres notícies d'MN Actualitat