Company information

+

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ was set up with the mission of helping to preserve the only truly universal heritage: Nature. We believe in a duty to preserve life on Earth; in all its forms. And we accept the challenge.

We believe that preserving biodiversity is humanity’s highest obligation to future generations, and we also believe in our species’ talent and perseverance to meet the greatest challenges. Science is without a doubt the best synthesis and expression of our abilities and we are therefore motivated by one conviction:

If Human in Nature is the challenge, Human Nature, is the solution.

MN Commitment

MN impulsa el fundació de BIOSCICAT, la Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat

  • MN Consultors col·laborarà amb Bioscicat impulsant projectes de conservació de la riquesa biològica
    Elige noticia:
  1. registro

MN participa en l'impuls de BIOSCICAT (Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat), una entitat científica que neix a Catalunya decidida a obrir els ulls a la societat davant la bellesa de la vida.

La seva fundació ha estat possible gràcies a la participació de nombroses persones vinculades al món científic i tècnic de la conservació biològica, i ha comptat amb el suport de MN Consultors, que d'ara endavant vehiculitzarà a través d'ella tots els esforços i recursos que destina a la conservació en el marc del seu compromís corporatiu.

La missió de la nova societat és la d'ajudar a afrontar la greu crisi biològica que pateix el planeta, i molt especialment els ecosistemes ibèrics, el més gran tresor de la biodiversitat europea. I la seva proposta és la d'emprar els arguments de les ciències de la vida i el poder seductor de la pròpia naturalesa per convèncer i transformar la nostra actitud davant aquest problema. Explorar, descobrir la biodiversitat, i acostar-la a aquella part de la nostra societat més aliena a ella; aquest és el repte

 

MN participa en l'impuls del seu naixement, i vehiculitzarà a través d'aquesta el seu compromís corporatiu amb la conservació de la biodiversitat 

·

La nova societat centrarà la seva activitat en la preservació dels ecosistemes ibèrics, però treballarà per la promoció de projectes d’àmbit internacional 

·

Planteja la construcció d'un pensament comú d'admiració i respecte per totes les formes de vida com un element definidor de la nostra societat

Construir un pensament comú de respecte a la vida

Totes les societats tenen la seva pròpia actitud davant la natura. Per aquest motiu BIOSCICAT neix del convenciment que és necessari construir un pensament social basat en el respecte a la vida, i que aquesta voluntat serà la que canviï el rumb de les nostres decisions individuals i col·lectives.

Per aconseguir-ho parteix de reconèixer el paper exercit tradicionalment per les administracions mediambientals i l'ecologisme reivindicatiu -encarnat per ONGs o partits polítics-, però planteja la necessitat urgent de convèncer a la resta de la població per tal que el respecte i admiració per la natura sigui un element inqüestionable i definidor de la nostra societat.

Una entitat diferent

La raó última que motiva el naixement de Biosciat és la de conservar el patrimoni biològic i ecològic del que depenem per tal d’oferir-lo a les generacions futures tal com ens va ser lliurat. Però per conservar-lo, cal conèixer-lo, comprendre'l i respectar-lo.

Precisament per això Biosciat emergeix com una organització diferent que, des del coneixement i els valors de les ciències de la vida, es centrarà en fer visible la biodiversitat i en seduir i educar en ella a tota la societat, sense excepció.

Aquesta lògica presideix l'acció de Bioscicat, que es desenvoluparà sobre tres eixos: Conèixer, Comunicar, Conservar.

Des del 'coneixement' es promourà l'exploració, descobriment, estudi i visualització de la biodiversitat. Conèixer-la i comprendre-la per poder-la protegir i gestionar.

La "conservació" consistirà en dissenyar i impulsar accions que resolguin situacions crítiques, però també que permetin conscienciar i liderar la conservació del nostre patrimoni natural mitjançant projectes emblemàtics i decididament demostratius.

Finalment, es dedicarà el màxim esforç en la transformació del pensament social que ha de portar a replantejar la nostra relació amb la natura, "seduint" a la societat a través de la bellesa biològica, promovent l'admiració per la natura, i educant en el respecte per totes les formes de vida. Es tracta de recuperar, especialment com a part de l'educació de les generacions futures, els valors tradicionals de les ciències biològiques i naturals.

 

Stakeholders involved
BIOSCICAT (Societat Catalana de Ciencies per a la Conservació de la Biodiversitat)
Date
December 2016
Images