Informació Corporativa

+

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ neix amb la missió de col·laborar en la preservació de l'únic patrimoni universal: la Natura. Creiem en el deure de protegir la vida a la Terra; en totes les seves manifestacions. I acceptem el repte.

Sabem que la conservació de la biodiversitat és la més alta obligació de l'home amb les generacions futures, i creiem també en el talent i perseverança de la nostra espècie per afrontar els reptes més grans. La ciència és sens dubte la millor síntesi i expressió de les nostres capacitats, i per això ens mou una convicció:

Si l'Home a la Natura és el repte, la Naturalesa Humana, és la solució.

Filosofia

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ neix amb la missió de col·laborar en la preservació de l'únic patrimoni universal: la Natura. Creiem en el deure de preservar la vida a la Terra; en totes les seves manifestacions. I acceptem el repte.

Sabem que la preservació de la biodiversitat és la més alta obligació de l'home amb les generacions futures, i creiem també en el talent i perseverança de la nostra espècie per afrontar els reptes més grans. La ciència és sens dubte la millor síntesi i expressió de les nostres capacitats, i per això ens mou una convicció :

Si l'Home a la Natura és el repte, la Naturalesa Humana, és la solució.

Aquesta certesa dóna sentit a la nostra missió, i a través d'ella es concreta l'aportació de MN a la consecució d'aquest repte. Treballem explorant tots els camps de la ciència i transferint i adaptant els avenços tecnològics més recents al servei d'administracions, organismes i companyies que gestionen el nostre patrimoni natural, o que incideixen sobre aquest però es comprometen en la seva protecció i conservació. Som consultors en conservació de la biodiversitat des del coneixement, la independència i el compromís amb la nostra missió.

De base privada, MN Consultors estableix els seus orígens en els vells paradigmes i principis de la Biologia de la Conservació, però treballa en l'ampliació del seu marc conceptual i metodològic mitjançant la integració del coneixement provinent de ciències alienes a les disciplines estrictament biològiques i la incorporació dels avenços neotecnològics més recents. Així, si bé opera des de l'àmbit de les ciències biològiques (servint-se de disciplines com ara l'ecologia, la genètica, la biogeografia, la dinàmica de poblacions o la biologia evolutiva), explora alhora les ciències extrabiològiques i tot tipus de tecnologies aplicades (geografia, enginyeria, informàtica, geomàtica, etc.). Promou, així, la importació de coneixement i l'explotació i desenvolupament de noves aplicacions en l'àmbit de l'ordenació i gestió dels recursos naturals en general i de la biodiversitat en particular.

L'especialització de la companyia descansa en la praxi d'aquest nou paradigma metodològic, que potencia la plasticitat i adaptació imaginativa i permet el plantejament d'enfocaments alternatius en la resolució de problemàtiques ambientals i territorials de màxima complexitat relacionades amb la conservació de la diversitat biològica.

MN s'erigeix ​​així com una "companyia pont" entre ciència i societat, entre la teoria i la realitat, mitjançant l’aprofundiment en la transferència i aplicació del coneixement científic en favor del territori. Alhora avança també en la maduració d'una disciplina emergent, producte d'una nova síntesi del coneixement tecnològic i científic, posada al servei de la preservació de la natura i, per extensió, de la societat: les Ciències de la Conservació.