R+D+I

Desenvolupament d’una metodologia per a l’anàlisi i la cartografia de la tranquil·litat a escala territorial

La tranquil·litat és un concepte ancestral i quotidià que pot definir-se com un estat d'ànim d'assossec o harmonia o, dit d'una altra manera, exempt d'inquietud. I també és un bé cada cop més escàs en el context de les societats modernes. Actualment, com a conseqüència d'un ritme de vida accelerat, una part creixent de la població considera la tranquil·litat -de forma conscient o no ...

Estudi de tafonomia de les restes de preses trobades en diversos nius d'àguila daurada (Aquila chrysaetos) del Nord-est ibèric

L'àguila daurada és una de les rapinyaires de gran grandària i potència del paleàrtic, i l'àguila de major envergadura de la península ibèrica. Després d'una època de regressió fins a finals dels anys 80, actualment està recuperant les seves poblacions en gran part de la seva àrea de distribució. S'alimenta d'una gran diversitat de preses des d'artròpodes a ungula ...

Execució de diversos projectes de maneig de l'hàbitat i d'espècies presa de grans rapinyaires (àguiles cuabarrada i daurada) a les serres prelitorals Catalanes

Durant els últims decennis s'ha produït un procés generalitzat de despoblació i abandonament de les serres mediterrànies, que està ocasionant uns canvis en l'estructura del paisatge i en la presència o abundància de determinats hàbitats i espècies. Degut al procés de repoblament associat a aquest