R+D+i

Estudi de tafonomia de les restes de preses trobades en diversos nius d'àguila daurada (Aquila chrysaetos) del Nord-est ibèric

L'àguila daurada és una de les rapinyaires de gran grandària i potència del paleàrtic, i l'àguila de major envergadura de la península ibèrica. Després d'una època de regressió fins a finals dels anys 80, actualment està recuperant les seves poblacions en gran part de la seva àrea de distribució. S'alimenta d'una gran diversitat de preses des d'artròpodes a ungulats com la cabra salvatge o l'isard, encara que la seva presa principal o de major apetència, quan existeix al seu territori, és el conill.

Diversos estudis de distribució, autoecologia i ús de l'espai de l'àguila daurada han estat abordats els últims anys per MN. Al llarg d'aquests treballs s'han recopilat materials relacionats amb l'alimentació de l'espècie, com restes de preses en els nius o posadors, que són utilitzats habitualment per a l'anàlisi de la dieta de l'espècie.

El SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques) és reconegut per la AGAUR (Generalitat de Catalunya) com a Grup de Recerca Consolidat, associat a la Universitat de Barcelona.

La tafonomia és una disciplina tradicionalment vinculada a la Paleontologia, que permet determinar les transformacions que es produeixen en les entitats fòssils o prefòssils a partir del moment en què passen de la biocenosi a la tanatocenosis. En el nostre cas, els estudis neotafonòmics, amb materials actuals controlats, permeten establir models per a la caracterització dels agents d'acumulació de restes òssies. Els resultats poden aplicar-se a la Paleontologia per determinar en un jaciment l'activitat de taxons a través de les seves preses, en Arqueologia prehistòrica per atribuir correctament l'origen, antròpic o natural, de les restes faunístiques trobades, i fins i tot en Zoologia, per detectar la presència de determinades espècies a través de la localització de caus, latrines, nius i posadors, ja abandonats.

La col·laboració entre MN i l'equip d’Arqueozoologia i Tafonomia del SERP, de la Universitat de Barcelona, a través dels Doctors Lluís Lloveras i Jordi Nadal, pretén la caracterització tafonòmica i taxonòmica d'acumulacions de restes d'origen alimentari de rapinyaires (egagròpiles, nius i reposadors) i de carnívors (caus, latrines). En aquests moments, concretament, treballem en la creació d'un model de caracterització tafonòmica de l'àguila daurada.

Associated information

Images