R+D+i

Execució de diversos projectes de maneig de l'hàbitat i d'espècies presa de grans rapinyaires (àguiles cuabarrada i daurada) a les serres prelitorals Catalanes

Durant els últims decennis s'ha produït un procés generalitzat de despoblació i abandonament de les serres mediterrànies, que està ocasionant uns canvis en l'estructura del paisatge i en la presència o abundància de determinats hàbitats i espècies. Degut al procés de repoblament associat a aquest abandonament, els hàbitats més afectats han estat els relacionats amb l'agricultura, però també els forestals denominats oberts, amb estructures herbàcies o arbustives, i en definitiva el paisatge en mosaic típic de les muntanyes mediterrànies.

Aquestes dinàmiques han causat la rarefacció de moltes espècies presa de les grans rapinyaires, com el conill o la perdiu, que a més són espècies de gran interès pel sector cinegètic. De forma causal les grans rapinyaires com l'àguila daurada i especialment la cuabarrada han estat afectades per aquest procés, fins i tot arribant a desaparèixer algunes parelles històricament conegudes.

Diversos projectes de recuperació dels hàbitats i de maneig d'espècies presa elaborats per MN Consultors han estat executats durant els últims anys, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat dels territoris d'aquests rapinyaires, a través de la millora final de la densitat de les seves preses principals. En total s'han aplicat mesures de gestió en 450 ha de territori, de les quals en 35 ha s'ha intervingut directament aplicant treballs sobre les cobertes vegetals.

Aquests projectes han estat finançats en l'àmbit de la gestió d'espais naturals protegits o de mesures compensatòries d'infraestructures energètiques i s'han dissenyat executant alhora que s'han realitzat, assajos experimentals d'abastos i metodologies de treball, amb l'objecte de millorar les tècniques de maneig de les espècies utilitzades (conill o perdiu), o dels hàbitats.

Les actuacions realitzades han perseguit a més d'avaluar experimentalment diverses tècniques de maneig, testar l'adequació de l'esforç desenvolupat en cadascun dels treballs als resultats obtinguts, i per tant a valorar l'eficàcia i eficiència dels mateixos. S'ha estudiat:

  • Tipus, mesures i nombre de llorigueres a utilitzar en les repoblacions.
  • Eficàcia de les diverses tècniques (forestals i agronòmiques) de millora de l'hàbitat en terrenys calcaris.
  • Tècniques de maneig i variació del nombre d'exemplars de conill i perdiu utilitzats en les repoblacions.

El seguiment i avaluació dels projectes realitzats, després de diversos anys des del seu inici, han aportat resultats molt positius. Entre d’altres, les lliçons apreses indiquen la necessitat d'iniciar els treballs amb la creació de zones d'elevada densitat de conill, per permetre l'assentament i manteniment sostenible de les poblacions. Altres aspectes d'interès són els innecessaris controls de depredadors, o l'increment significatiu de la productivitat de les parelles d'àguiles cuabarrades sobre les quals s'ha treballat.

Videos Images