MN News & Updates

Organitzem el Workshop Internacional “Ecosistemes riparis Funcionals i Socials” per celebrar la finalització del Life Alnus

    Elige noticia:
  1. registro

El Life Alnus és un projecte de la Unió Europea desenvolupat a l'empara del programa LIFE Nature & Biodiversity, que després dels sis anys de durada (2017-2022), conclourà amb la celebració del seminari final “Boscos Riparis funcionals i socials”, els dies 12 i 13 de desembre del 2022, sota el format de Workshop Internacional.

En aquest workshop seran presentats estudis i experiències orientades a la restauració i gestió de boscos al·luvials desenvolupades en el marc del Life Alnus, així com en altres regions i conques. Amb la participació de científics, tècnics, entitats ambientalistes i administracions públiques, es debatrà sobre l'estat de conservació i els reptes futurs que hauran de ser afrontats per aconseguir invertir l'estat d'amenaça dels ecosistemes al·luvials al conjunt d'Europa.

El projecte Life Alnus, coimpulsat per MN CONSULTORES, ha assajat amb caràcter experimental enfocaments pioners i alternatius de restauració d'ecosistemes al·luvials mediterranis amb presència de boscos de verns (hàbitat d'interès comunitari 91EO*) a escala regional (Catalunya). L'objectiu últim del projecte ha estat aportar més coneixement i comprensió sobre l'ecologia, l'estat de conservació i les tècniques de restauració d'aquest imprescindible ecosistema (un dels més rics en biodiversitat i més amenaçats a escala planetària), i així ajudar a invertir-ne la regressió a escala global, i crear un model de conservació exportable a la resta de l'arc biogeogràfic mediterrani.

Les jornades es podran seguir a través de Microsoft Teams:

Enllaç: Workshop Internacional “Boscos Riparis Funcionals i Socials” (Jornades finals Life Alnus)

ID: 314 585 542 867
Clau d'accés: 8c2ouv

Agentes implicados
- Agència Catalana de l'Aigua
- Ajuntament de Granollers
- Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
- Fundació Universitaria Balmes CERM
- La Fundació Catalunya La Pedrera
Date
December 2022

Associated information

Images

Other MN News & Updates