MN News & Updates

Llancem el projecte europeu Life ALNUS

    Elige noticia:
  1. registro

Neix el projecte europeu Life ALNUS sota el títol "Restauració, Conservació i Governança dels boscos al·luvials de vern a la regió biogeogràfica mediterrània".

L'objectiu del projecte és assajar nous enfocaments conceptuals i metodològics que resulten pioners en l'estudi, conservació i restauració dels ecosistemes riparis de la regió biogeogràfica mediterrània que anomenem "Boscos al·luvials de vern i Fraxinus excelsior".

Es tracta d'un projecte en el qual participa la Comunitat Europea com a sòcia aportant el 75% finançament a través de l'instrument financer 'LIFE Nature & Biodiversity'. El pressupost total del projecte és de 2,5 milions d'euros i la seva durada és de quatre anys.

MN Consultors, a càrrec de qui ha recaigut la concepció tècnica i científica del projecte, és també sòcia del mateix. La seva responsabilitat en endavant serà la de desenvolupar els estudis previs necessaris per afrontar el disseny de l'estratègia de conservació de l'hàbitat, així com l'elaboració dels plans en què quedarà recollida aquesta estratègia. A partir d'aquest moment, anirà a càrrec de la resta de socis l'execució de les mesures de conservació que hagin estat planificades.

MN Consultors també aporta finançament al projecte en el marc de la seva activitat de RSC (Responsabilitat Social Corporativa). (Veure COMPROMÍS MN)

A més de la Comunitat europea i de MN Consultors, també són socis del projecte l'Agència Catalana de l'Aigua, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), La Fundació Catalunya la Pedrera, la Fundació Universitària Balmes-CERM (Universitat de Vic / Universitat Central de Catalunya), i l'Ajuntament de Granollers.

Al llarg dels quatre anys que durarà el Life Alnus, tota la informació relacionada amb el mateix estarà disponible a través de la pàgina web del projecte: www.lifealnus.eu

Agentes implicados
- Ajuntament de Granollers
- Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
- Fundació Universitaria Balmes CERM
- La Fundació Catalunya La Pedrera
Agència Catalana de l'Aigua
Date
March 2018
Images

Other MN News & Updates