Books

Voltors, canyets i legislació sanitària: perspectives d'un conflicte i les seves conseqüències des de la biologia de la conservació

Author(s)
José Antonio Donázar, Antoni Margalida & David Campión (Eds.)
Publication date
2009
Editor
Societat de Ciències Aranzadi
ISBN (Volume)
1698-3807; 29
ISBN (Full colection)
978-84-935986-6-2
Legal deposit
SS 376-2010
Language(s)
Castellano / English
Theme
Fauna
Publication type
Llibre tècnic

La monografia s'estructura en tres parts diferenciades: un primer bloc constitueix una revisió i posada al dia de l'estatus, tendències i problemes d'aus carronyeres; voltor comú, aufrany i trencalòs, en regions muntanyoses del nord d'Iberia, des de les Muntanyes Basques a Catalunya. A continuació, es fa un diagnòstic de la situació en països de l'arc circummediterrani europeu que encara mantenen poblacions d'aus necròfagues. La finalitat de tots aquests capítols és posar al dia el coneixement existent sobre les dinàmiques poblacionals de les aus i la problemàtica relativa a la seva conservació, especialment en relació a la crisi de la disponibilitat d'aliment sorgida de les regulacions i restriccions que la Unió Europea ha aplicat sobre la gestió dels recursos tròfics. A la segona part de la monografia s'aborden els aspectes ecolò ... Read more

Colection
Munibe, 29
Edition number
Primera
Format
-
Binding book
Tapa tova
Number of pages
551
Learn more

Introduction

uh oh, tu navegador no permite ver pdfs on line, descargalo aquí

Back

Books