MN News & Updates

Signat un conveni per impulsar estudis sobre la biologia de 'Lluciapomaresius panteli' i establir les bases per a la seva conservació

  • Lluciapomaresius pantelli (Navás, 1899), la somereta de Montsant
    Elige noticia:
  1. registro

El passat dia 9 de febrer va ser subscrit un conveni entre el Parc Natural de la Serra de Montsant (Generalitat de Catalunya) i MN Consultors amb l'objectiu d'establir un marc de treball i col·laboració que faciliti l'impuls de nous estudis sobre la biologia de Lluciapomaresius panteli, la somereta de Montsant .

Atenent a l'aparentment restringida distribució d'aquest singular ortòpter, el Parc Natural de la Serra de Montsant ha considerat prioritari i urgent establir una estratègia que reculli les bases per a la seva conservació. Com a màxim responsable en la gestió directa de l'espècie i dels seus hàbitats, ha establert una línia de treball per promoure en els propers anys la protecció, l’estudi i la conservació de l'espècie.

D'altra banda, a la vista de l'actual grau de desconeixement sobre la biologia i estat de conservació de l'espècie, MN Consultors inicià l'any 2013 treballs orientats a estudiar l’autoecologia de la somereta, descriure la seva biologia, aclarir la seva distribució geogràfica i la demografia de les seves poblacions, i diagnosticar l'estat de conservació dels hàbitats dels quals depèn. [Anar a 'Estudis Biologia somereta de Montsant']

Per tot això, ambdues parts han subscrit l'esmentat conveni mitjançant el qual seran impulsats estudis que permetin disposar d'informació sobre l'espècie i, en base a aquests, establir les bases estratègiques per al seu maneig i conservació. Paral·lelament es traçarà també una estratègia de comunicació orientada a sensibilitzar la societat en la importància de preservar aquest tresor del patrimoni natural ibèric.

Date
February 2015
Videos Images

Other MN News & Updates