MN News & Updates

MN impartirà a Navarra un cicle de conferències sobre la problemàtica de les invasions biològiques dels ecosistemes a càrrec d'espècies exòtiques

 • Invasió dels herbassars arvenses per Crepis sancta (flors grogues), un element de la flora de la regió irano-turaniana en ràpida expansió a la Mediterrània occidental. Vinyes al Mas de l'Abella (Montsant).
  Elige noticia:
 1. registro
 2. registro

Tècnics de MN Consultors impartiran diverses xerrades sobre una de les majors i més apressant problemàtiques amb que s'enfronten els nostres ecosistemes naturals: la seva invasió a càrrec d'espècies exòtiques introduïdes per l'home. Les xerrades abordaran aquesta problemàtica en l'àmbit de les espècies de flora i de fauna separadament.

Les conferències són promogudes i finançades pel Projecte europeu “Territorio Visón” [LIFE+ NAT/ES/000531] i tindran lloc els dies 20 de març, 15 d'abril i 20 de maig de 2015 al Museu d'Educació Ambiental de Pamplona i al Centre d'Informació del Projecte TV de Falces:

20/03/2015:

 • Temàtica: Impacte de la fauna exòtica en els ecosistemes fluvials
 • Hora: 19:00
 • Lloc: Centre d'Informació Ambiental del Projecte Europeu Territorio Visón de Falces

15/04/2015:

 • Temàtica: Impacte de la fauna exòtica en els ecosistemes fluvials
 • Hora: 19:00
 • Lloc: Museu d'Educació Ambiental de Pamplona (Museu Sant Pere)

20/05/2015

 • Temàtica: Impacte de la flora exòtica en els ecosistemes fluvials
 • Hora: -
 • Lloc: Museu d'Educació Ambiental de Pamplona (Museu Sant Pere)

Més informació: http://www.territoriovison.eu/index.php

Date
March 2015
Images

Other MN News & Updates