MN News & Updates

Curs de vigilància ambiental i seguiment de fauna en Parcs eòlics

Durant el mes de juny de 2016 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha organitzat un curs de formació interna dirigit al personal propi, dedicat a la vigilància ambiental i el seguiment de fauna en Parcs eòlics.

El curs ha identificat els impactes més significatius dels parcs eòlics envers l’avifauna i els ratpenats i els factors que hi intervenen, els estudi que es requereixen en el procés de planificació, durant el procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental, les diferents metodologies per al seguiment en la fase d’explotació i finalment les mesures compensatòries que s’apliquen a la fauna.

MN Consultors ha participat amb una comunicació sobre les Mesures compensatòries per la fauna en parcs eòlics. La comunicació revisa les mesures compensatòries que s’apliquen a la fauna en el context eòlic d’Europa per als diferents grups de fauna, i s’ha centrat especialment en la descripció metodològica i els resultats de les diverses experiències que ha projectat i executat MN els darrers anys en España.

El dia 22 s’ha completat el curs amb una sortida de camp al Parc eòlic de Coll del Moro a la Terra Alta, i a la mesura compensatòria d’aquest parc eòlic dirigida a la recuperació de les poblacions de conill en el territori d’una parella d’àguiles cuabarrades.

Agentes implicados
Departament de Territori i Sostenibilitat
Date
July 2016
Images

Other MN News & Updates