MN News & Updates

Continua la mort d’àguiles cuabarrades a Catalunya per causes no naturals

L’electrocució i la persecució directa causen la mort de tres exemplars sotmesos a seguiment telemètric amb emissors via satèl·lit o GSM per part de MN Consultors

La darrera electrocució s’ha produït recentment a les proximitats del Parc Natural de Montsant

El passat 30 de desembre tècnics de MN Consultors van localitzar al terme municipal de la Vilella Baixa (Priorat), en les proximitats del Parc natural de Montsant, al peu d’una torre elèctrica, el cadàver d’una àguila cuabarrada (Aquila fasciata) amb senyals evidents d’haver estat electrocutada. L’exemplar era el mascle d’una de les úniques tres parelles d’aquesta espècie que nidifiquen en aquest espai protegit, i que estava sotmesa a un programa de gestió i seguiment des de l’any 2008, pel que l’exemplar s’havia equipat amb un GPS i un transmissor de dades via satèl·lit, que en va permetre la seva localització.

L’àguila cuabarrada (o perdiguera) és una espècie amenaçada i estrictament protegida. És considerada a més una de les espècies “paraigua” dels ecosistemes mediterranis, és a dir, que la seva gestió i la protecció dels paisatges dels que depèn afavoreix moltes altres espècies i hàbitats i el funcionament de l’ecosistema en el seu conjunt. D’entre totes les grans àguiles del continent, l’àguila cuabarrada és la que es troba més fortament vinculada als ecosistemes mediterranis, motiu pel qual és un símbol del nostre territori. Es troba actualment en una situació crítica, i la seva principal causa de regressió arreu és l’electrocució d’exemplars en torres elèctriques de distribució, d’alguns models específics, i esdevenen especialment greus per a la població quan afecten exemplars adults territorials i reproductors, com en aquest casos.

Malauradament, la història d’aquesta parella, coneguda gràcies al fet que ha estat seguida des de l’any 2000, ha estat poc afortunada tot i els esforços esmerçats en la seva conservació. Amb recanvis d’exemplars constants i amb un territori amb poques preses, el Parc natural van impulsar un programa de mesures, que ha estat modèlic, i que ha integrat a tots els agents del territori. Amb el recolzament científic de MN Consultors, s’han executat diverses mesures orientades a la millora de la qualitat del territori, potenciant especialment la disponibilitat d’espècies presa (coloms, conills i perdius). Tots aquest treballs havien permès assolir, fins ara, amb èxit tots els objectius de conservació plantejats: la fixació de la parella al territori, el retorn del sector de nidificació dins el Parc natural i la reproducció exitosa i prolífica des de l’any 2010.

Altres morts recents per electrocució i tret

Aquest ja es el tercer exemplar amb emissor que darrerament s’ha localitzat mort vinculat a programes de seguiment relacionats amb l’estudi de l’espai vital d’àguiles amb problemes, a programes de millora de la qualitat dels territoris de diverses parelles i a l’avaluació de les mesures implantades. L’any 2014 es va localitzar un altre mascle electrocutat a Gelida (Anoia), en una zona on ja es coneixien altres exemplars de la mateixa parella electrocutats amb anterioritat, i el mes de febrer de l’any passat la necròpsia del cadàver d’un mascle a la Fatarella (Terra Alta), va indicar que havia estat mort per un tret.

Sortosament en tots els casos les baixes han estat cobertes amb nous exemplars, alguns provinents de poblacions Ibèriques amb excedents, ja que Catalunya exerceix un paper d’embornal per l’espècie. Tanmateix, les causes que ocasionen les morts, es mantenen a molts dels indrets del país. Les companyies elèctriques ja han corregit en algunes zones les torres elèctriques de models més perillosos, però cal un esforç molt més important, que incorpori estudis previs multivariants i que permetin executar les mesures correctores amb criteris d’eficàcia i eficiència. Altres motius de la mort d’exemplars, com la persecució directa, només s’aconseguiran evitar amb un esforç pedagògic. Algunes de les societats de caçadors titulars de les àrees de caça on MN ha realitzat projectes, sempre s’han mostrat col·laboradores, implicades i conscienciades amb els beneficis i l’interès de conservació de l’àguila, i són sense cap dubte una esperança pel futur.

Date
February 2016
Images

Other MN News & Updates