MN News & Updates

Cens de rapinyaires rupícoles a les zones d’escalada del Parc natural de Montsant. Període 2015.

La pràctica de l'escalada i les vies ferrades poden afectar diversos elements relacionats amb la geologia i la biodiversitat. D’entre els de la biodiversitat, els principals impactes poden ocasionar-se sobre algunes espècies de la flora rupícola, i de la fauna vertebrada.

El Parc natural de la serra de Montsant disposa d’una regulació de l’escalada elaborada l’any 2006 que sectoritza l’espai natural en tres àrees segons la possibilitat d’ús per la pràctica de l’escala.

El present treball ha abordat un cens l’any 2015 de les espècies de rapinyaires rupícoles que mantenen territoris i/o nidifiquin en les zones on es permet l’escalada, per tal d’actualitzar la informació disponible en la gestió de les zones, i si fos necessari establir canvis en la regulació actual.

L’estudi incideix especialment en la detecció (caracterització fotogràfica) i cartografiat de les zones d’ús principal, dels nius i les plataformes de nidificació en aquestes zones.

Entre els resultats destaquen la detecció de fins a 8 espècies d’ocells rupícoles nidificants dins mateix de les zones d’escalada, algunes com els voltors Gyps fulvus, reproductores recents al Priorat, i l’aufrany Neophron percnopterus per primer any reproductor al Parc natural. Es constata un fracàs reproductor important d’aquetes espècies carronyaires, mentre el falcó peregrí Falco peregrinuso el xoriguer Falco tinnunculus semblen tenir menys problemes reproduint-se amb èxit a zones molt freqüentades. Altres espècies rupícoles reproductores d’interès detectades a les zones d’escalada són el còlit negre Oenanthe leucura, el colom roquer Columba livia, el corb Corvus corax i la merla blava Monticola solitarius.

Agentes implicados
Parc Natural de la Serra de Montsant
Date
August 2016
Images

Other MN News & Updates