R+D+i

Conveni de col·laboració entre MN Consultors i Microwave Telemetry, Inc. per tal de testar experimentalment tecnologia GPS-GSM en emissors prototip

Ha estat establert un conveni de col·laboració amb el prestigiós fabricant de transmissors satèl·lit Microwave Telemetry, Inc (EUA) per avaluar de manera experimental els primeres emissors prototips amb tecnologia GPS-GSM desenvolupats pel seguiment espacial telemètric d’espècies faunístiques. Es tracta de sensors amb posicionament satèl·lit (Global Positioning System) capaços de transmetre les dades recol·lectades a través de tecnologia GSM (Global System for Mobile Communications, originalment Groupe Spécial Mobile), un estàndard de telecomunicacions per a xarxes cel·lulars digitals de segona generació (2G) desenvolupat pel European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

En comparació amb la tecnologia de posicionament i transmissió de dades recolzada en el sistema de satèl·lits ARGOS, les xarxes terrestres basades en els protocols GSM de segona generació posseeixen certes limitacions relacionades principalment amb la seva cobertura espacial, que es troba restringida pel seu desplegament en àmbits continentals no marins, així com per la manca de implantació de xarxes en determinats països. No obstant això, els protocols 2G gaudeixen ja de cobertura en més de 220 estats d’arreu del mon, pel que conformen xarxes aptes per rebre i transmetre dades provinents de sensors en grans àmbits continentals, especialment a les àrees més poblades on precisament el sistema ARGOS mostra majors dificultats en la recepció de dades per interferències. Per aquesta raó s’havia consolidat els darreres anys la idea de què la xarxa GSM 2G podia constituir un recurs potencial de gran interès per tal de recolzar en ella la transmissió de dades en el seguiment d’espècies faunístiques, especialment d’aquelles que tenen un comportament no migratori. D’altra banda, la tecnologia GSM havia de posseir una capacitat de transmissió de dades molt superior a la que mostra el sistema ARGOS, així com una major eficiència i un menor cost econòmic per unitat de dada transmesa.

En aquest escenari, Microwave Telemetry INC., la prestigiosa companyia de telemetria de Columbia (EUA), va impulsar el desenvolupament tecnològic de transmissors (Platform Terminal Transmitters, o PTT) basats en comunicació GSM i amb posicionament GPS. Desprès de tres anys de recerca els primers prototips veien la llum i s’iniciava així la fase experimental de proves amb funcionament real en camp. En el marc del programa de proves, Microwave Telemetry INC va contactar amb MN Consultors per dur a terme tests aplicats al seguiment i estudi de grans rapinyaires. En l’àmbit del conveni de col·laboració entre ambdues companyies va ser equipada i seguida amb tecnologia GSM/GPS per primera vegada un àguila cuabarrada (Aquila fasciata).

L’exemplar va ser capturat al setembre del 2012 i equipat amb un PTT de 45 grams amb micro-receptor GPS i sensors d’activitat (moviment), temperatura i voltatge de bateries, i amb un microprocessador que controla la càrrega de bateria i permet la recol·lecció i transmissió de dades nocturnes. El transmissor té una capacitat ordinària de transmissió d’aproximadament 10.000 bytes al dia, però pot arribar excepcionalment fins els 100.000 bytes, més de 10 vegades superior a la del sistema Argos, fet que permet recol·lectar i enviar dades cada minut. Utilitzat protocols GPRS, però en àrees amb pobre cobertura GSM es capaç de transmetre missatges de text SMS amb les darreres localitzacions. Per últim incorpora les mesures geomètriques d’incertesa o de dilució de la precisió horitzontal (HDOP) i vertical (VDOP). Això fa que també durant les incursions de l’animal en àrees remotes sense cobertura GSM continuï la recol·lecció de dades que són transmeses en el moment en que es recupera el contacte amb una xarxa GSM.

Per dur a terme l’estudi va ser escollit un exemplar mascle d’una parella d'àguila cuabarrada que posseeix el seu sector de cria a les Muntanyes de Prades (Tarragona) i que té un dels territoris més grans dels coneguts per l’espècie, que s’estén a la comarca de les Garrigues. La parella històricament ha mostrat problemes amb un recanvi constant d’exemplars i un baix èxit reproductor. El marcatge s’ha realitzat en l’àmbit d’un projecte orientat a analitzar les preferències d’aquesta parella en l’ús de l’espai i la selecció dels hàbitats, de manera que pugui ser avaluada la seva problemàtica i implementades mesures per garantir la seva conservació.

La fase de proves, desenvolupada en paral·lel amb altres experiències amb espècies diferents i en altres regions del mon, ha posat de manifest l’alt rendiment dels PTTs GPS/GSM, així com la seva fiabilitat i robustesa, assimilable als models tradicionals GPS/Argos de la marca. La seva producció en sèrie i la seva comercialització (en rangs que oscil·len entre els 25 i els 75 grams) va iniciar-se l’any 2013. En l’actualitat MN manté en funcionament també, en l’àmbit de diferents estudis, altres unitats de PTT construïts en sèrie. Les dades aportades pel conjunt d’aquests transmissors permetran desenvolupar les anàlisis finals per avaluar el rendiment i prestacions dels nous PTTs GSM/GPS i comparar les seves avantatges i limitacions respecte el sistema ARGOS.

Images